KVKK Başvuru Formu

Mavi Akademi İstihdam Yönetim Danışmanlık Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Mavi Akademi İnşaat Gıda Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tic. Ltd. Şti.
Başvuru Formu

I-) GENEL BİLGİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu madde 11 uyarınca veri sorumlularına başvurarak kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bazı haklar tanınmaktadır. Kişisel veri sahipleri bu çerçevede tanınan hakları kullanabilmek için KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan MUHASEBE, İNSAN KAYNAKLARI , ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ DEPARTMANI çalışanlarına (Bundan böyle “Mavi Akademi” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda başvuru yapabilecektirler.

Başvuru Sahibi’nin başvuru formunu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:

  • Başvuru formu tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır.
  • Başvuru formu Başvuru Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
  • Başvuru formunda yer alan taleplerin açık, anlaşılır ve net olması gerekmektedir. Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.
  • Başvuru formu kapalı zarf ile birlikte üzerine ya da elektronik yol ile gönderilecek ise e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmelidir.

Yukarıda anılan hususların dikkate alınmaması ve/veya Şirketimizce Başvuru Sahiplerinden talep edilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebiniz kapsamında yapılacak incelemelerin Şirketimiz tarafından gereği gibi yapılamayacak olması nedeniyle, Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu kapsamda, Şirketimizin her türlü kanuni hakkı saklıdır.

II-) BAŞVURU USULÜ

Başvuruların, KVK Kanunu madde 13/1 uyarınca yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak aşağıdaki kanallar aracılığı ile belirtilen adreslere iletilmelidir:

No.
Başvuru Kanalı
İrtibat adresi
Açıklamalar
1 Başvuru Sahibi’nin bizzat kendisi Üçevler mah. Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 6 - D: 17
Nilüfer / Bursa

İçerenköy mah. Çetinkaya sok.
Hasan Güneş Dağ İş Merkezi
No:19 Kat:4 Kat:5 Kat:6
İstanbul
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı kapalı zarfta, Başvuru Sahibi kimliğini tespit edici belgeler ile eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan başvuru formu çıktısı yer almalıdır.
2 Noter aracılığıyla Üçevler mah. Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 6 - D: 17
Nilüfer / Bursa

İçerenköy mah. Çetinkaya sok.
Hasan Güneş Dağ İş Merkezi
No:19 Kat:4 Kat:5 Kat:6
İstanbul
Başvuru Sahibi eksiksiz olarak doldurulduğu ve imzaladığı başvuru formu çıktısı iadeli taahhütlü mektup ile gönderilmelidir.
3 E- posta ile egitim@maviakademi.net
egitim@maviakademi.com
info@mavidanismanlik.net
osgb@maviakademi.net
info@maviakademi.com.tr
Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmalıdır.

Başvuru Sahibi’nin yukarıda belirtilen kanallardan biri ile iletmiş olduğu başvuru formunda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içinde Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup cevabımız Başvuru Sahibi’ne KVK Kanunu madde 13/3 kapsamında yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Ancak, yapılan işlem için ayrıca bir maliyet söz konusu ise Şirketimizin Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkını haizdir.

Başvuru formunu kaydetmek / görüntülemek için PDF dosyasını indirebilirsiniz.

Şubelerimiz

Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Kurumu

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 110
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
Haritada gör

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi Bursa

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:20
Nilüfer Bursa
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.com.tr
Haritada gör

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi İstanbul

Adres: Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok.No:28 K:5 Ümraniye İstanbul
Tel: (+90 216) 350 43 43 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Cep tel: (+90 533) 764 99 16
E-posta: ilkyardim@maviakademi.net
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu

Adres: Üçevler Mah. Burçak 220 sok. No:4 Kat:5 D:17 Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 109
Cep tel: (+90 546) 539 79 09
Cep tel: (+90 532) 698 52 18
E-posta: ik@maviakademi.net
Haritada gör

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - K: 5 - D: 18
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 107
Cep tel: (+90 530) 231 18 08
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: osgb@maviakademi.net
Haritada gör

Mavi Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı İş Yeri Hekimliği Diğer Sağlık Personeli Eğitim Merkezi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:17
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 108
Cep tel: (+90 531) 138 44 94
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.net
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu Bursa Merkez

Adres: Konak mahallesi Lefkoşe caddesi İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16 (Bauhaus Karşısı) Nilüfer Bursa
E-posta: info@mavievdebakim.com
Haritada gör
İŞKUR Özel İstihdam Bürosu Mavi Akademi Türkiye İş Kurumu’nun 30.01.2018 tarih ve 511 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilemeyecektir.
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İletişim Hattı : 444 75 87
Telefon : (0 224) 225 17 46 - (0 224) 225 17 45 - (0 224) 225 15 15 Faks : (0 224) 220 20 13
E-Posta : bursa@iskur.gov.tr
Adresimiz : Üçevler Mh. Esra Sk N:1 Nilüfer/Bursa